logo

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ

(ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ: 35 ਤੋਂ 1961 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ)

Instructions to Use Portal
Use Mozila web browser.
Login Detail View Map
© 2023-24- Punjabi Universiy Patiala.